Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Privacy Policy

GİZLİLİK POLİTİKAMIZI 25 NİSANDA GÜNCELLEDİK

 

İşbu Çevrimiçi Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) Alpha-Bio Tec. Ltd. ve bağlı kuruluşlarının (“Alpha-Bio Tec”), Alpha-Bio Tec tarafından kontrol edilen web siteleri, mobil siteler, mobil uygulamalar ve diğer dijital hizmetler ve ürünler vasıtasıyla sağlanan Kişisel Verilere (topluca,

“Alfa-Bio Tec Siteleri”) uygulanır. Alpha-Bio Tec, Kişisel Veri süreçlerinin geçerli yasa kapsamında veri denetleyicisidir. İşbu Gizlilik Bildirimi, işbu Gizlilik Politikasına veya Alpha-Bio Tec Sitesinden bağlanan üçüncü taraf web sitelerine bağlantı vermeyen Alpha-Bio Tec Siteleri için geçerli değildir.

 

Özet

Bu özet bölüm, işbu Gizlilik Bildirimimizin kısa bir özetini sunmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen tam Gizlilik Politikasını okuyunuz.

Topladığımız Bilgiler

 • Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz
 • Paylaştığımız Bilgiler
 • Gizlilik Seçimleriniz
 • Güvenlik
 • Sitelerimize Küresel Erişim
 • Gizlilik Politikamızla İlgili Değişiklikler

 

 

Topladığımız Bilgiler

Alpha-Bio Tec, Alpha-Bio Tec Siteleri aracılığıyla aşağıdaki bilgi çeşitlerini toplayabilir:

 • Sağladığınız bilgiler. Web sitemize kayıt olduğunuzda verdiğiniz Kişisel Veriler, ürün ve hizmetlerimizi araştırmak veya satın almak, anketlere veya anketlere yanıt vermek veya Alpha-Bio Tec müşteri hizmetlerine baş
 • Otomatik olarak toplanan bilgiler. Alpha-Bio Tec Sitelerini kullanımınız ile ilgili IP adresi ve tanımlayıcı olmayan bilgiler, çerezler gibi izleme teknolojileri kullanılarak otomatik olarak toplanabilir. Web sitenizin tarayıcı yazılımı tüm çerezleri reddedecek şekilde ayarlanabilir; fakat, çerezler, Site’nin ana özelliklerinden yararlanmanızı sağlar dolayısıyla çerezleri reddederseniz bu özelliklerinden faydalanamayabilirsiniz..
 • Diğer kaynaklardan toplanan bilgiler. Alfa-Bio Tec Sitesinden, çevrimdışı veya harici taraflardan sizinle ilgili toplanan bilgileri birleş

 

Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

Alpha-Bio Tec, topladığımız bilgileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanır:

 • Talep ettiğiniz Alpha-Bio Tec ürün ve hizmetlerini sunmak.
 • Benzer ve / veya ilgili ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek ve sunmak.
 • Alpha-Bio Tec deneyiminizi ihtiyaçlarınıza özel olarak sunmak ve geliştirmek
 • Ürünlerimizi ve Alpha-Bio Tec Sitelerini ve diğer dahili iş amaçlarımızı genel olarak geliş
 • Belirli ürünleri bazı sınırlı durumlarda kaydetmek
 • Şikayetleri veya sorguları işleme almak için
 • İlgili şeffaflık yasaları uyarınca belirli ülkelerdeki sağlık bakım uzmanlarıyla etkileşimlerimiz hakkında bilgi sağlamak gibi benzeri yasal yükümlülüklere uymakAvrupa ve diğer geçerli veri koruma yasaları uyarınca, Alpha-Bio Tec Kişisel Verilerinizi işlemek için yasal bir temele sahip olmalıdır:
 • Bazı durumlarda, Alpha-Bio Tec Kişisel Verilerinizi toplamak ve işlemek için onayınızı Diğer durumlarda, Alpha-Bio Tec, Kişisel Verilerinizi, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ve bilimsel araştırma ve eğitim fırsatları hakkında sizinle iletişim kurmada Alpha-Bio Tec’in meşru çıkarlarına dayalı olarak işleyebilir. Kişisel Verilerinizin bu şekilde işlenmesini iptal etme hakkına sahipsiniz, bkz. “Gizlilik Seçimleriniz”. Bu zaten gerçekleşmiş işlemleri etkilemeyecektir.
 • Diğer durumlarda, Kişisel Verilerinizin işlenmesi, geçerli bir yasa veya yönetmelikle veya tabi olduğunuz sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olabilir. Bu işlemden vazgeçemeyebilirsiniz, ya da seçiminizi iptal etmeniz durumunda size karşı sorumlu olduğumuz bir sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmemizi etkileyebilir.

 

Paylaştığımız Bilgiler

Alpha-Bio Tec Kişisel Verilerinizi, sizin izniniz olmadan üçüncü taraflara satmaz veya ifşa etmez:

 

 • İştiraklerimize ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına, İnternet pazarlama ve reklamcılık dahil olmak üzere Sitelerimiz hakkında hizmet ve bilgi sunma ve iş operasyonlarımızı destekleme hizmeti sunanlara. Bu Tarafların işbu Gizlilik Bildirimine uygun olarak Kişisel Verileri işlemesini şart koş
 • İlgili ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek ve sunmak için iş İlgili bağlı kuruluşlarla önceden onam alnımadıkça, onay gerektiren ülkelerden Kişisel Veri paylaşımı yapmıyoruz. Söz konusu Tarafların, işbu Gizlilik Bildirimine uygun olarak Kişisel Verileri işlemesini şart koşuyoruz.
 • Alpha-Bio Tec’in iştiraklerinden bir veya daha fazlası ile sağlanan hizmetleri içeren ürün gruplarımızdan veya bölümlerinden birinin satışı veya devri ile bağlantılı olarak başka bir ş
 • ABD Gıda ve İlaç Dairesi (US Food and Drug Administration) de dahil olmak üzere düzenleyici kurumlara veya Alpha-Bio Tec’in yasal bir zorunluluk veya talebe uymak için gerekli olan durumlarda.İlgili tüm bağlı şirketleri buradan

 

Gizlilik Seçimleriniz

Kişisel Verilerinizin bir kopyasını görmeye ve almaya ayrıca hakkınızdaki yanlış veya eksik Kişisel Verilere ilişkin düzeltmeler yapmayı isteme hakkınız saklıdır. Bize verdiğiniz verileri makinece okunabilir formatta alma ve bu verileri başka bir veri denetleyicisine iletme hakkınız saklıdır. Kişisel Verilerinizin silinmesini veya işlenmesinin sınırlandırılmasını da talep edebilir veya sizinle ilgili olanKişisel Verilerin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Kişisel Verilerinize erişmek, şikayet veya düzeltme talebinde bulunmak ya da belirli programlardan ayrılmak için lütfen privacy@Alpha-Bio.net adresinden bize e-posta göndererek Gizlilik Lideri ile iletişime geçin. Ayrıca aşağıdaki adrese bir talep yazısı da gönderebilirsiniz:

 

Alfa-Bio Tec. Ltd. | Attn: Gizlilik / Yasal Departman | 4 Hatnufa St. Kirtay Arye, Petach Tikva, PO Box 3936, 4951022, İsrail

Gizlilik haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için veya bir sorunu doğrudan bizimle  çözemiyor ve şikayette bulunmak istiyorsanız, yerel Veri Koruma Yetkiliniz ile iletişime geçin.

 

Güvenlik

Alpha-Bio Tec, Kişisel Verileri korumak ve kontrol etmek için kontrolleri sürdürür, ancak Kişisel Verileri çevrimiçi paylaştığınızda, yetkisiz bir üçüncü tarafın bilgilerinize erişme riski her zaman vardır.

 

Sitelerimize Küresel Erişim

Bu siteyi kullanarak, Kişisel Verilerinizin, ikamet ettiğiniz ülkeden farklı bir ülkede toplanabileceğini, saklanabileceğini ve işlenebileceğini onaylıyorsunuz; örneğin, Amerika Birleşik Devletleri veya herhangi başka bir ülkedeki ticari operasyonlarımız için bilgilerinizin aktarımı. Alpha-Bio Tec, Kişisel Verilerinizi dünya genelindeki ilgili kuruluşlara iletebilir. Bu bağlı kuruluşlar, Kişisel Verileri diğer ilgili bağlı kuruluşlara iletebilir. Bazı iştirakler, yeterli düzeyde veri koruması sağlamayan ülkelerde bulunabilir. Fakat, ilgili tüm iştirakler Kişisel Verileri bu bildirime uygun bir şekilde işleme almak yükümlülüğündedir. Kişisel Verilerin sınır ötesi transferleri için sağladığımız güvencelerle ilgili ek bilgi almak için, lütfen “Gizlilik Seçimleriniz” bölümünde verilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

 

 

 

Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikasının bazı bölümlerini zaman zaman değiştirilebilecek veya güncelleyebileceğimiz ve bunlarının onayınızı gerektirmesinden ötürü çin lütfen düzenli olarak işbu Gizlilik Bildirimini kontrol edin. Herhangi bir değişiklik/güncelleme bilgisi sayfada yayınlanacak ve sayfanın en üstünde yeni geçerlilik tarihi belirtilecektir.

 

Alpha-Bio Tec Çevrimiçi Gizlilik Politikası 25 Nisan 2018 tarihi itibariyle etkin

İşbu Çevrimiçi Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”), bize sunulan Kişisel Verileri, işbu Gizlilik Politikasına tabii olan web siteleri, mobil siteler, mobil uygulamalar ve diğer dijital hizmetler ile Alpha-Bio Tec Address tarafından kontrol edilen ürünler üzerinde nasıl uygulandığını açıklamaktadır ( topluca “Alpha-Bio Tec Sites”). Alpha-Bio Tec, Kişisel Verilerin geçerli yasa kapsamında işlenmesi için veri denetleyicisidir.

İşbu Gizlilik Bildirimi, işbu Gizlilik Politikasına bağlanmayan Alpha-Bio Tec Siteleri veya Alpha-Bio Tec Sitelerinin bağlanabileceği üçüncü taraf Web siteleri için geçerli değildir.

 

Çevrimiçi Topladığımız Bilgi Türleri

Alpha-Bio Tec Sitelerini kullanırken toplayabileceğimiz Kişisel Verilerin türleri bu bölümde açıklanmıştır ve bize sağladığınız bilgileri ve Alpha-Bio Tec Sitelerini kullandığınızda otomatik olarak topladığımız bilgileri içerir. İşbu Gizlilik Bildiriminin amaçları için, “Kişisel Veriler” sizi tanımlayan veya sizi tanımlamak için makul olarak kullanılabilecek bilgiler anlamına gelir. Kişisel Verilere örnekler arasında isim, adres, telefon numarası ve e-posta adresi bulunur.

 

Sağladığınız Bilgiler

Alpha-Bio Tec Siteleri aracılığıyla sunulan bilgilerin çoğunu almak için genellikle bir servis veya programa kaydolmanız gerekmez. Bununla birlikte, içeriğimizin bir kısmı yalnızca kayıtlı veya tanınmış kullanıcılara açıktır ve örneğin Alpha-Bio Tec’in Çevrimiçi Mağazası’na erişebilmek ve size hizmet sunabilmeniz için bir profil oluşturmanızı veya hakkınızda talep edilen belirli bilgileri vermeniz gerektirecektir.

 

Alfa-Bio Tec Sitelerini Ziyaret Ettiğinizde Sağladığınız Kişisel Veriler

Alpha-Bio Tec, Alpha-Bio Tec Sitesinde sağladığınız Kişisel Verileri toplar, örneğin bir ürünü satın alırken, pazarlama ürünleri ve bilgileri almak, Alpha-Bio Tec müşteri hizmetlerine başvurmak veya Alpha-Bio Tec anketlerine veya anketlerine yanıt vermek içim. Bu şunları içerebilir:

 • Adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi Kişisel Bilgiler
 • Kullanıcı adı ve şifreniz gibi Kayıt Bilgileri
 • Alpha-Bio Tec’teki istihdam fırsatları hakkında araştırma yapıldığında, istihdam, eğitim ve diğer arka plan bilgileri
 • Ödeme bilgileri (örneğin, banka bilgileri, ödeme yapılan kart numarası, son kullanma tarihi, teslimat adresi ve fatura adresi)
 • Sağlayabileceğiniz içerik (örneğin, Çevrimiçi İletişim Formumuzu doldurduğunuzda veya diğer bilgileri gönderdiğinizde).

 

Alpha-Bio Tec ile Diğer Etkileşimler Sırasında Paylaştığınız Kişisel Veriler

Soru sormak, endişelerinizi tartışmak veya ürünlerimizle ilgili sorunları bildirmek için Alpha-Bio Tec ile iletişime geçebilirsiniz. Alpha-Bio Tec ile iletişim kuruyor veya bilgi talep ediyorsanız, iletişim bilgilerinizi ve italebinizle ilgili Kişisel Verileri paylaşmanız istenebilir.

 

Otomatik Olarak Toplanabilecek Bilgiler

Alpha-Bio Tec Sitelerini kullandığınızda, aşağıda açıklandığı gibi otomatik olarak belirli kullanım ve cihaz bilgilerini toplayabiliriz.

 

IP adresi

Alpha-Bio Tec Sitelerini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın veya diğer elektronik cihazınızın İnternet Protokolü (“IP”) adresini kaydedebiliriz. IP adresi, Sitelere erişmek için kullandığınız elektronik cihazı tanımlar; bu, Alpha-Bio Tec Siteleri hakkında gezinirken ve içeriği özelleştirirken bilgisayarınızla iletişiminizi sürdürmemize olanak tanır.

 

Çerezler ve Diğer Takip Teknolojileri

Ayrıca, çerezler ve web işaretleri gibi izleme teknolojileri aracılığıyla Alpha-Bio Tec Sitelerini kullanımınız hakkında bilgi topluyoruz. “Çerez”, ilgi alanlarınızı ve tercihlerinizi takip etmek ve sizi geri dönüş ziyaretçisi olarak tanımak için bilgisayarınıza aktarılan benzersiz bir sayısal koddur. “Web işaretçisi”, kullanıcı etkinliği ve site trafiği gibi unsurların izlenmesini sağlayan bir Web sitesine, e-postaya veya reklama yerleştirilen şeffaf bir grafik görüntüsüdür. Bu teknolojiler, tercihlerinizi hatırlamanıza yardımcı olur ve Alpha-Bio Tec Siteleri’nde daha önceki faaliyetlerinizi gösteren “tıklama akışı” verilerine dayanarak en çok ilgi duyacağınız içeriği ve özellikleri size sunmamızı sağlar.

 

Google Görüntülü Reklamcılığı – Google Display Advertising-(Google Analytics ile Yeniden Hedefleme, Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager integration, ve Google Analytics Demographics ve Interest Reporting) kullanarak

(1)Alpha-Bio Tec sitelerine yapmış olduğunuz ziyaretlere göre diğer web sitelerinde reklamlarımız gösteririz

(2) reklam gösterimlerimizi ve reklam hizmetlerini daha iyi anlarız.

Google Analytics Demografi ve İlgi Alanı Raporlama hizmeti ile bağlantılı olarak, pazarlama kampanyalarımızı ve Site içeriğimizi anlamak ve iyileştirmek için Google’ın ilgi alanına dayalı reklamcılığı veya üçüncü taraf kitle verilerini (yaş, cinsiyet ve ilgi alanları gibi) Google Analytics ile kullanabiliriz.

 

Çevrimiçi reklamcılığımızın bir kısmı Google Görüntülü Reklamcılığı üzerinden gerçekleşmektedir. Bu programın bir parçası olarak, Yeniden Hedefleme gibi Google Analytics özelliklerini kullanıyoruz. Bu özellik ve reklam ağları tarafından sunulan diğer kişilerle bağlantılı olarak, biz ve Google dahil olmak üzere reklam ağları operatörleri, üçüncü taraf çerezlerini (DoubleClick çerezi gibi) ve bazı durumlarda birinci taraf çerezlerini (Google Analytics çerezi gibi) bir kullanıcının Alpha-Bio Tec Sitesi geçmiş ziyaretlerine dayanarak İnternet üzerinden bilgilendirme, optimize etme ve sunma amacıyla kullanabilir. Alpha-Bio Tec Sitesini ziyaret ettiğinizde iştiraklerimize ait bazı reklamları da size gösterebiliriz.

http://www.google.com/ads/preferences adresini ziyaret ederek Google Reklamları’ndan çıkabilirsiniz. Verilerinizin Google Analytics tarafından kullanılmasını istemiyorsanız, Google Analytics devre dışı bırakma tarayıcı eklentisini Google Analytics devre dışı bırakma sayfasından yükleyebilirsiniz.

Alpha-Bio Tec Siteleri, tarayıcılardan alınan “izlemeyen” sinyallere yanıt vermek üzere tasarlanmamıştır.

Çerezler ve diğer izleme teknolojileriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için, bunların nasıl devre dışı bırakılacağı da dahil olmak üzere, lütfen http://www.allaboutcookies.org/ adresini ziyaret edin. Bazı çerezlerin Sitelerimizin çalışması için gerekli olduğunu ve bunları silerek veya devre dışı bırakarak sitenin işlevselliğinin azalacağını lütfen unutmayın.

 

Mobil İzleme

Bazı Alpha-Bio Tec Siteleri, mobil cihazınızda kullanabileceğiniz mobil uygulamalar veya mobil siteler olarak kullanılabilir. Alpha-Bio Tec Sitelerine erişmek ve kullanmak için bir mobil cihaz kullanıyorsanız, yukarıda açıklanan diğer bilgilere ek olarak aşağıdaki mobil özel bilgileri de toplayabiliriz: Cihaz veya reklam kimliği, cihaz türü, donanım tipi, medya erişim kontrolü ( “MAC”) adresi, uluslararası mobil ekipman kimliği (“IMEI”), mobil işletim sisteminizin sürümü, Alpha-Bio Tec Sitesine (örneğin Apple, Google, Amazon, Windows) erişmek veya indirmek için kullanılan platform Cihazınız hakkındaki bilgi ve kullanım bilgileri ile Alpha-Bio Tec Sitelerini kullanımınız.

 

 

 

 

 

 

Diğer Kaynaklardan Toplanan Bilgiler

Sizinle ilgili bilgileri bir Alpha-Bio Tec Sitesine, diğer Alpha-Bio Tec Sitelerine yaptığınız ziyaretler hakkındaki bilgilerle birleştirebiliriz. Ayrıca, Alfa-Bio Tec Siteleri aracılığıyla topladığınız bilgileri, çevrimdışı olarak topladığımız bilgiler ve üçüncü taraflarca bize sağlanan bilgilerle birleştirebiliriz.

 

Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

Kişisel Verilerinizi, talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sağlamak, sizinle iletişim kurmak, Alpha-Bio Tec Sitelerindeki deneyiminizi geliştirmek, genel olarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek ve diğer dahili iş amaçları için kullanmaktayız. Bu kullanımlar ayrıca kayıt, organizasyon, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanım, iletim yoluyla iletme, yayma veya Kişisel Verilerin kullanılabilirliğini, hizalanmasını veya birleştirilmesini, kısıtlanmasını, silinmesini veya yok edilmesini içerebilir. Sizinle ilgili topladığımız Kişisel Veriler, yalnızca yürürlükte olan yasalar uyarınca, yukarıda belirtilen amaçlar için makul ölçüde gerekli olduğu sürece saklanabilir ve daha sonra arşivlenebilir.

 

İstediğiniz Ürün ve Hizmetleri Sağlamak

Bir ürünü veya hizmetlerimizi satın almayı seçerseniz, siparişlerinizi ve faturalarınızı yönetmek, ödemeleri işlemek, sorularınızı yanıtlamak, talep ettiğiniz hizmetleri sunmak ve en uygun müşteri deneyimi sunabilmek için Alpha-Bio Tec Sites aracılığıyla sağladığınız Kişisel Verileri kullanırız.

 

Pazarlama

Alpha-Bio Tec ile ilgili ürünler veya hizmetler, ürünlerimizle ilgili anketlere katılma davetleri veya özel promosyonlarla ilgili bildirimler gibi Alpha-Bio Tec ve ilgili iştiraklerden pazarlama bilgileri de alabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, pazarlama bilgilerinizi göndermek için iletişim bilgilerinizi ve diğer Kişisel Verilerinizi kullanırız.

 

Özelleştirilmiş Kullanıcı Deneyimleri

Sağladığınız Kişisel Veriler, ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre özelleştirilmiş teklifler, bilgiler veya hizmetler oluşturmak için kullanılabilir. Ayrıca, Alpha-Bio Tec Sitelerimizin kullanımı ve gezinmesini kolaylaştırmak ve Alpha-Bio Tec’de sağlanan içeriği kişiselleştirmek için çerezlerin veya benzer izleme teknolojilerinin kullanımı yoluyla otomatik olarak elde ettiğimiz verileri ve IP adresinizi kullanabiliriz.

 

İş ve Ürün Geliştirme

Alpha-Bio Tec’in müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına ve ürün, hizmet, materyal ve programların iyileştirmesine, geliştirilmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olabilecek yeni gerçekleri keşfetmek için. Alpha-Bio Tec sağladığınız bilgileri analiz eder. Bu amaçlar için Alpha-Bio Tec doğrudan sizi tanımlayabilecek bilgileri kullanmaz.

 

Site Analizi ve Geliştirme

Sağladığınız bilgileri ve Alpha-Bio Tec Sitelerini kullanımınız hakkında topladığımız bilgileri, site iyileştirme, analiz ve optimizasyon için kullanıcı trafik modellerini ve tercihlerini izlemek için kullanabiliriz.

 

Ürünlerin kaydı

Yerel Sitenize bağlı olarak ürünlerinizi Sitemiz üzerinden kaydetme olanağı sunabiliriz.

 

İşlem sorguları ve sizinle iletişim kurma

Bizimle irtibat kurduğunuzda, bize sorularınızı ilettiğinizde ve isteklerinizi ve sorularınızı takip ettiğinizde Kişisel Verilerinizi genellikle işleriz.

 

İşleme Almak için Yasal Dayanak

Avrupa veri koruma yasaları uyarınca, Alpha-Bio Tec Kişisel Verilerinizi işlemek almak için yasal bir temele sahip olmalıdır. Bir örnekte geçerli olan yasal dayanak, Alpha-Bio Tec’in yukarıda açıklanan özel amaçlardan hangisinin Kişisel Verilerinizi işlediğine bağlıdır:

 • Bazı durumlarda, Alpha-Bio Tec Kişisel Verilerinizi toplamak ve işleme almak için onayınızı Onayınızı vermeyi seçerseniz, daha sonra “Gizlilik Seçimleriniz” bölümünde açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçerek onamınızı geri çekebilirsiniz. Onamın geri çekilmesinin, gerçekleşmiş olan bir işlemi etkilemeyeceğini lütfen unutmayın.
 • Diğer durumlarda, Kişisel Verilerinizin işlenmesi, geçerli bir yasa veya yönetmelikle veya tabi olduğunuz sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olabilir. Bu işlemden vazgeçemeyebilirsiniz, ya da seçiminizi iptal etme seçeneğiniz, aksi halde size borçlu olduğunuz bir sözleşme yükümlülüğünü yerine getirme yeteneğimizi etkileyebilir.
 • Diğer durumlarda, Alpha-Bio Tec, Kişisel Verilerinizi, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ve bilimsel araştırma ve eğitim fırsatları hakkında sizinle iletişim kurmada Alpha-Bio Tec’in meşru çıkarlarına dayalı olarak iş Kişisel Verilerinizin bu şekilde işlenmesini iptal etme hakkına sahipsiniz. “Gizlilik Seçimleriniz” bölümünde açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçerek bunu yapabilirsiniz.

 

Paylaştığımız Bilgiler

Kişisel Bilgilerinizi yalnızca aşağıda açıklandığı gibi üçüncü taraflarla paylaşıyoruz. Kişisel Verileri kendi pazarlama amaçları için üçüncü taraflara satmıyor veya kiralamıyoruz.

 

Üçüncü Taraf Reklamcılığı ve Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık

Alpha-Bio Tec ürün ve hizmetlerinin üçüncü taraf web siteleri ve mobil hizmetler hakkındaki çevrimiçi reklamları, örneğin Alpha-Bio Tec veya üçüncü taraflara verdiğiniz bilgiler, ziyaret ettiğiniz web sitesi veya göz atma etkinliğiniz, alışverişleriniz veya ilgi alanlarınız temelinde sağlanabilir. Bu tür özelleştirilmiş çevrimiçi reklamlar, aşağıdakiler gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir:

 • Alpha-Bio Tec’imizdeki çerezlerden ve diğer izleme teknolojilerinden elde ettiğimiz tanımlayıcı olmayan bilgilerinizi reklam hizmeti sağlayıcılarımızla paylaş
 • Bazı Web tarayıcıları, tarayıcının ilettiği Web sitelerine “izlemeyin” sinyallerini iletebilir. İşbu Gizlilik Bildiriminin Yürürlüğe Girme Tarihi itibariyle, bu sinyallere nasıl cevap verileceği konusunda henüz bir endüstri standardı oluşturulmamıştı Bu nedenle, Alpha-Bio Tec şu anda bu sinyallere cevap vermemektedir.

 

İştirakler, Satıcılar ve Tedarikçiler

Alpha-Bio Tec’e hizmet sunarken işimizi yürütmemize yardımcı olan ve Kişisel Verilerinize erişebilmemiz için gerekli olan tedarikçiler ve iştirakler ile ilişkilerimiz vardır. Bu taraflara Kişisel Verilerinizi Alpha-Bio Tec ve ilgili bağlı kuruluşlarının iş operasyonlarıyla ilgili olmayan herhangi bir amaçla kullanmalarına izin vermeyeceğiz ve önceden onay alınmadıkça Kişisel Verileri onamgerektiren ülkelerden paylaşmayacağız. Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Bildirimine uygun olarak toplanmasını talep ediyoruz.

 

Ortak Markalı Siteler

Ortak veya “ortak markalı” olarak size içerik veya hizmet sunmak için başka şirketlerle ortaklık kurabiliriz. Ortak markalı bir sitede, hem Alpha-Bio Tec logosunu hem de ekranınızda görüntülenen ortak marka iş ortağının logosunu göreceksiniz. Ortak markamızın ortak gizlilik politikalarını, bazı açılardan bizimkinden farklı olabileceği için okumalısınız. Bu politikaları okumak, bilgilerinizi belirli bir siteye vermeniz konusunda bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır.

 

Ürün Raporları

Alpha-Bio Tec ile ürünlerimizden birini kullanma deneyiminizle ilgili olarak iletişim kurarsanız, raporları sunarken verdiğiniz bilgileri yasaların bizden talep ettiği şekilde belirlenen devlet düzenleyici makamına sunabiliriz.

 

Yasal Haklar ve Yükümlülükler

Bazı sınırlı durumlarda, Alpha-Bio Tec’in yasal bir yükümlülük veya talebe uymak için Kişisel Verilerinizi ifşa etmesi gerekebilir; örneğin, ürünlerimizin güvenliği ile ilgili olarak düzenleyici kurumlara bildirim yükümlülüklerine uymak veya Alpha-Bio Tec Sitelerinin bir veya daha fazlası yoluyla sağlanan hizmetleri içeren ürün gruplarımızdan veya bölümlerimizden birinin satışı veya transferi gibi durumlar.  Bu gibi durumlarda Kişisel Verilerinizi mümkün olduğunca koruyacak önlemler alırız. Ayrıca, Kurallarımızı ihlal eden veya başkalarına veya başkalarının mülküne yasa dışı veya zararlı olan davranışlarda bulunan kullanıcıları araştırmak ve kovuşturmak için Kişisel Verileri kullanma hakkımızı saklı tutarız.

 

Organizasyondaki Değişim

Alpha-Bio Tec, satış, birleşme veya satın alma yoluyla işimizi yeniden düzenlemeye veya elden çıkarmaya karar verirse, Alpha-Bio Tec sizinle ilgili Kişisel Verileri gerçek veya potansiyel alıcılarla paylaşabilir. Bu Kişisel Verileri işbu bildirimle tutarlı bir şekilde ele almak için herhangi bir gerçek veya muhtemel alıcıya ihtiyacımız olacaktır.

 

Çocukların Mahremiyeti

Alpha-Bio Tec, Alpha-Bio Tec Sitesinde herhangi bir Kişisel Veriyi eşit olmayan kişilerden doğrudan toplamaz veya kullanmaz. Çocukların ürünlerimizi sipariş etmelerine, bizimle iletişim kurmasına veya çevrimiçi hizmetlerimizden herhangi birini kullanmasına bilerek izin vermeyiz. Ebeveynseniz ve çocuğunuzun bize bilgi verdiğinin farkına varırsanız, lütfen aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak bizimle iletişime geçin; sorunu çözmek için sizinle birlikte çalışacağız.

 

Gizlilik Seçimleriniz

Hakkınızdaki Kişisel Verilerin bir kopyasını görmemize ve elde etmemize ve bunun yanı sıra sizin hakkınızdaki yanlış veya eksik Kişisel Verilere ilişkin düzeltmeler yapmamızı isteme hakkınız saklıdır. Bize verdiğiniz verileri makinece okunabilir bir formatta alma ve bu verileri başka bir veri denetleyicisine iletme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verilerinizin silinmesini veya işlenmesinin sınırlandırılmasını da isteyebilir veya sizinle ilgili Kişisel Verilerin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Sizinle ilgili Kişisel Verilere erişmek, endişe, şikayet veya düzeltme talebinde bulunmak ya da belirli programlardan ayrılmak için lütfen privacy@Alpha-Bio.net adresinden bize e-posta göndererek Gizlilik Ofisimizle iletişime geçin. Ayrıca aşağıdaki adrese bir talep yazısı da gönderebilirsiniz:

 

Alpha-Bio Tec. Ltd.| Attn: Privacy / Legal Department| 4 Hatnufa St. Kirtay Arye, Petach Tikva |PO Box 3936, 4951022, İsrail

Gizlilik haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için veya bir sorunu doğrudan bizimle  çözemiyor ve şikayette bulunmak istiyorsanız, yerel Veri Koruma Yetkiliniz ile iletişime geçin.

 

Alpha-Bio Tec ile yapılan tüm iletişimlerde, e-posta adresinizi, Web sitesi adresini, mobil uygulamayı ve/veya Kişisel Veri (örneğin, Alpha-Bio Tec .com) sağladığınız Alpha-Bio Tec ürününü ve talebinizin ayrıntılı bir açıklaması belirtin. Kişisel Verilerinizi silmek, değiştirmek veya düzeltmek ve e-posta yoluyla bizimle iletişime geçmek isterseniz, lütfen e-postanın konu satırına “Silme İsteği” veya “Değişiklik / Düzeltme İsteği” yazın. Tüm makul taleplere zamanında cevap vereceğiz. Belirli talepleri işleme almak için kimliğinizi daha fazla doğrulamamız talep edilebilir.

 

Veri güvenliği

Alpha-Bio Tec Alpha-Bio Tec Siteleri aracılığıyla toplanan Kişisel Verileri güvenceye almak için makul teknik, idari ve fiziksel kontrolleri sağlar. Bununla birlikte, yetkisiz üçüncü bir tarafın İnternet iletimini kesmesi veya güvenlik sistemlerimizi engellemek için bir yol bulabileceği gibi bir risk her zaman vardır. Kişisel Verileri İnternet üzerinden, özellikle de finansal bilgilerinizle birlikte paylaşırken dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Alpha-Bio Tec, yetkisiz üçüncü şahısların Kişisel Verilerinize erişemeyeceklerini garanti edemez; bu nedenle, Kişisel Verileri Alpha-Bio Tec Sitesine gönderdiğinizde, hem faydaları hem de riskleri tartmanız gerekir.

 

Üçüncü Taraf Siteleri ve Sosyal Medya Eklentileri

İşbu Gizlilik Bildirimi, bu Gizlilik Bildirimine bağlanmayan Alpha-Bio Tec Siteleri veya Alpha-Bio Tec Sitelerinin bağlanabileceği üçüncü taraf Web siteleri için geçerli değildir. Alpha-Bio Tec Siteleri, bilgileri başkalarıyla kolayca paylaşmanızı sağlamak için sosyal medya eklentilerini (örn., Facebook “Beğen” düğmesi, “Twitter’da paylaş” düğmesi) kullanabilir. Alpha-Bio Tec Sitesini ziyaret ettiğinizde, sosyal eklentinin operatörü, daha önce Sitemizi ziyaret etmiş olan kişilerin tanınmasını sağlayan, bilgisayarınıza veya diğer elektronik cihazınıza bir çerez yerleştirebilir. Sosyal medya web sitemize (örneğin, Facebook, Twitter) Alpha-Bio Tec Sitesine göz atarken girdiğinizde, sosyal medya eklentisi, sosyal medya Web sitesinin Alpha-Bio’yu ziyaret ettiğiniz bilgileri almasını sağlar. Tec Sitesi. sosyal medya eklentisi, sosyal medya Web sitesinin, Alpha-Bio Tec Sitesindeki faaliyetleriniz hakkındaki bilgileri sosyal medya Web sitesinin diğer kullanıcıları ile paylaşmasına da olanak tanır. Bu paylaşım ayarları sosyal medya Web sitesi tarafından yönetilir ve gizlilik politikasına tabidir.

 

Sitelerimize Küresel Erişim

Bu site Alpha-Bio Tec tarafından sahiplenilmekte ve işletilmektedir, ancak sağladığınız bilgiler diğer ülkelerdeki distribütörlerimiz, satıcılarımız ve tedarikçilerimiz tarafından bu politikaya uygun olarak erişilebilir durumda olabilir. Ayrıca, bu siteyi farklı bir ülkeden ziyaret ediyorsanız, bizimle iletişiminiz, bilgilerin uluslararası sınırlar boyunca aktarılmasına neden olacaktır. Kişisel Veriler için yasal koruma seviyesi tüm ülkelerde aynı değildir; bununla birlikte, işbu Gizlilik Bildirimi’nde açıklanan güvenlik önlemlerini bilgilerinizi güvende tutmak için kullanacağız. Bu siteyi kullanarak, Kişisel Verilerinizin, ikamet ettiğiniz ülkeden farklı bir ülkede toplanabileceğini, saklanabileceğini ve işlenebileceğini onaylıyorsunuz; örneğin, Amerika Birleşik Devletleri veya herhangi başka bir ülkedeki ticari operasyonlarımız için bilgilerinizin aktarımı.

 

Kaliforniyada İkamet edenler için Uyarı

Kaliforniya Medeni Kanunu § 1798.83 kapsamında belirli sınırlara tabi olarak Kaliforniya sakinleri, (i) doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü taraflara ifşa ettiğimiz belirli Kişisel Veriler kategorilerinin bir listesini vermemizi isteyebilir. önceki takvim yılı ve (ii) bu üçüncü tarafların kimliği. Bu talebi gerçekleştirmek için Kaliforniya sakinleri privacy@Alpha-bio.net adresinden bizimle iletişime geçebilir.

 

Gizlilik Politikamızda Değişiklikler

Kişisel Verileri, yalnızca sizin tarafınızdan ya da sizin tarafınızdan yetkilendirildiği şekilde toplandığında, işbu Gizlilik Politikasında açıklanan şekilde kullanacağız. Ancak, ve geçerli herhangi bir onam şartlarına tabi olarak, işbu Gizlilik Politikasının şartlarını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu Gizlilik Politikasında yapılacak herhangi bir değişiklik, yeni bir geçerlilik tarihi ile bu sayfaya bildirilecektir. Alpha-Bio Tec, işbu Gizlilik Politikasını her türlü değişiklik için düzenli olarak gözden geçirmenizi tavsiye eder. Alpha-Bio Tec Sitesinin sürekli kullanılmasından sonra toplanan Kişisel Veriler, halihazırda yayınlanan işbu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alınacaktır.

 

Çevrimiçi Kullanım Şartları için Ek Dil

Gizlilik ve güvenlik

Alfa-Bio Tec. Ltd. (“Alpha-Bio Tec”), distribütörleri, bağlı kuruluşları ve iştirakleri ile birlikte gizliliğinize saygı gösterir, ilişkimize değer verir ve gizliliğinizi korumayı taahhüt eder. Müşterilerimize ve Alpha-Bio Tec web sitelerine ziyaretçiler için gizliliğin önemini anlıyoruz. Kişisel Verileri kullanımımız Gizlilik Politikamıza tabidir ve Alpha-Bio Tec web sitelerine erişerek ve bunları kullanarak, işbu Gizlilik Politikasına bağlı olmayı kabul edersiniz.

 

Alpha-Bio Tec web sitelerine kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi gönderirken, Alpha-Bio Tec’in yetkisiz erişimi veya engellemeyi engellemek için güvenlik önlemleri aldığını, ancak mutlak bir güvence garantisinin olmadığını anlar ve kabul edersiniz. İSTENMEYEN BİR ENGELLEME CEYA İZİNSİZ ERİŞİM DURUMUNDA, ALPHA-BIO TEC, BU TÜR İSTENMEYEN BİR ENGELLEME VEYA İZİNSİZ ERİŞİM DURUMUNDAN DOĞAN  VE MÜŞTERİ VEYA KULLANICININ MARUZ KALDIĞI DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN (KAR KAYBI DAHIL) SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

 

ALPHA-BIO TEC, BU TÜR OLASI ZARARLAR KONUSUNDA HER NE KADAR ÖNCEDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DA, ALPHA-BIO TEC, HERHANGİ BİR MÜŞTERİ TARAFINDAN SAĞLANAN BİLGİLERİN ENGELLEME VEYA İZİNSİZ ERİŞİME MARUZ KALMAYACAĞI KONUSUNDA AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. ALPHA-BİO TECHİÇBİR TİCARİ ZIMNİ GARANTİ VERMEMEKTEDİR. HER BİR MÜŞTERİ, KENDİ ŞİFRESİNİN GİZLİLİĞİNDEN SORUMLUDUR.